NU.nl

over de klant

Een van de grootste online nieuwsplatformen van Nederland introduceerde het nieuwe platform voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud, genaamd NUjunior. Bij NUJunior spelen ze in op nieuwsitems speciaal geschreven voor kinderen.

NU.nl heeft ons gevraagd om te helpen met een video bij de introductie van het nieuwe platform.

 

 

Het doel

Het doel tijdens de introductie van NUjunior was om het nieuwe platform bij de doelgroep van kinderen en ouders onder de aandacht te brengen. 

De animatie diende in 15 seconden als promotiefilmpje op een eenvoudige manier het nieuwe platform te introduceren. Dit hebben we gedaan door de mascotte, Dot, tot leven te brengen. 

 

 

Laptop NU

De animatie

Deze custom animatie was gefocust op het tot leven brengen van de mascotte van NUjunior.

We hebben Dot speelse bewegingen in de animatie laten maken die gericht gericht zijn op het overbrengen van de boodschap. Ook hebben we Dot wat extra karakter gegeven door soundeffects op te nemen die dienen als de stem van Dot. 

Luister maar eens!

NUjunior thumbnail

“Het tot stand komen van de animatie gaat gesmeerd; het is prettig samenwerken met Storytelling Studios"

ATM-DESK
Bauke Bakker
 

Inzet

De animatie is ingezet richting de doelgroep als promotie. Hierbij is gekozen voor YouTube en Social Media als communicatiemiddel. Dit zijn de meest gebruikte kanalen van kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud.

Om de animatie als advertentie in te kunnen zetten op YouTube moet het aan een aantal eisen voldoen, bijvoorbeeld dat een pre-roll video maximaal 15 seconden kan zijn. 

Tablet NU

Animatie laten maken?

Bel, mail of whatsapp Bram even ;)